Święta Cecylia - patronka muzyków
i grup śpiewaczych      

Św. Cecylia żyłana przełomie II i III wieku w Rzymie. W młodości uczyniła śluby dziewictwa. Chociaż rodzice zmusili ją do małżeństwa z patrycjuszem Walerianem, ona wymogła na nim, aby uszanował jej dziewictwo, zwierzając się mu, że strzeże jej Anioł. Mąż Cecylii, pod jej wpływem, przyjął Chrzest Św., nawracając się razem ze swoim bratemTyburcjuszem. Później wszyscy troje oraz towarzysze Tyburcjusza, również nawróceni i ochrzczeni, zobaczyli owego Anioła. Następnie zostali, wraz z Cecylią, umęczeni i ponieśli śmierć.Zgodnie z relacją P. Skargi, Święta była torturowana przez namiestnika cesarskiego Amalchiusza; żołnierze, w liczbie czterystu, olśnieni urodą młodej chrześcijanki,prosili ją, by wyrzekła się wiary. Ona jednak, trwając przy swej wierze, nakazała im, by czynili swoją powinność.Wstrząśnięci bohaterstwem Cecylii żołnierze nawrócili się i przyjęli Chrzest Św. Również sędzia prosił Cecylię, by nie narażała swego życia dla wiary, lecz gdy ona odmówiła i wyznała wiarę w Chrystusa, zawieszono ją nad ogniem rozpalonym w łaźni. Nie czuła jednak żaru i duszącej pary tylko powiew morskiej bryzy. W końcu po trzech dniach zabito ją uderzeniem topora. Krew, która uszła z ciała Św. Cecylii współwyznawcy zebrali do naczynia jako relikwię. 

Próba chóru:
 
Hymn do Św. Cecyli

Niby echo spoza świata, 
brzmi organów cudny ton, 
Świętym hymnem w niebo wzlata, 
wzbija się przed Boży tron.

Pieśń przedziwna, nas zachwyca, 
skąd melodia cudna ta, 
To Cecylia Męczennica 
na organach Panu gra.

W niebie sunie za Barankiem, 
orszak jasnych czystych dusz, 
Białych lilii zdobny wiankiem, 
barwny blaskiem rajskich zórz. 

Niech nam dusze czystość zbroi, 
niech nas zdobi cnoty kwiat, 
Co niewinność dusze stroi, 
w najpiękniejszą z wszystkich szat.

Kto chce Bogu śpiewać godnie, 
kto Jezusa pragnie czcić, 
Niech zapali cnót pochodnie, 
świętych wzorem zacznie żyć. 

O Patronko, proś za nami, 
gdy iść trzeba w święty bój, 
Grzech niech nigdy nas nie splami, 
chlubą będzie sztandar Twój.
Kreator www - przetestuj za darmo