Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp. Sheen.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.

            Koła Żywego Różańca      

Piła                                          

1. Janina Połeć                                              
2. Wąsik Zofia                                                  
3. Wąsik Aleksandra                                    
4. Malasińska Danuta                                  
5. Malasińska Monika                              
6. Łukasik Zofia                                              
7. Młynarczyk Stanisława                                
8. Cieplińska Zofia                                          
9. Dytman Zofia                                              
10. Szklarz Helena                                              
11. Łuczak Stanisława                                    
12. Świercz Krystyna                                      
13. Janiszewska Bernadetta                              
14. Starzyńska Monika                              
15. Staromłyńska Janina                                  
16. Milak Elżbieta                                            
17. Andryszczyk Janina                            
18. Stasiulewicz Justyna                              
19. Rzadkowska Alfreda                                        
20. Kornecka Janina                                                                     

Koczwara 
1. Kozłowska Halina
2.Salicka Krystyna 
3. Laskowska Maria 
4. Kwaśkiewicz Helena
5. Ramiączko Genowefa
6. Pękala Barbara
7. Słoka Weronika
8. Smoląg Krystyna
9. Cłapak Stefania
10. Karaś Danuta
11. Wąsik Barbara
12. Ciszek Danuta
13. Styś Grażyna
14. Lachowska Barbara
15. Kurtyka Maria
16. Soboń Wiktoria
17. Soboń Mieczysław
18. Źródełko Zenona 
19. Ciszek Janina

Czerwony Most

1. Męcina Jadwiga
2. Tomaszewska Elżbieta
3. Banaśkiewicz Janina
4. Tomczak Irena
5. Laskowska Danuta
6. Bodzioch Wanda
7. Młynarczyk Zdzisława
8. Serwatka Halina
9. Kuś Natalia
10. Stangierska Halina
11. Milner Elżbieta
12. Piwowarczyk Krystyna
13. Posłuszna Stanisława
14. Szczepańska Elżbieta
15. Szmit Jadwiga
16. Łukasik Jadwiga
17. Milewska Stanisława
18. Batug Zofia
19. Mularczyk Teresa
20. Goworek Irena 
Kreator www - przetestuj za darmo